ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις ενός σπιτιού είναι ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας.

Από μία καλή εγκατάσταση προκύπτει ένα σπίτι χωρίς υγρασίες, προβλήματα όπως πτώση πίεσης και απρόβλεπτες ζημιές.

0