ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τι είναι Υβριδικά Συστήματα;

Με τον όρο υβριδικά ηλιακά συστήματα ορίζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε συνδυασμό με κάποια άλλη μορφή ενέργειας, όπως για παράδειγμα βιομάζα (λέβητα ξύλου τζάκι), γεωθερμία ή ακόμα και συμβατικές μορφές ενέργειας όπως παραγωγή ενέργειας από λέβητα πετρελαίου. Στον όρο υβριδικά ηλιακά συστήματα περιλαμβάνεται επίσης ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τεχνικών αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, όπως για παράδειγμα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική ή ακόμα και τον συνδυασμό Φωτοβολταϊκών πλαισίων με θερμικά συστήματα.

0