Αεροθερμία

Αντλίες Αέρος Νερού

 

0

Γεωθερμία

0

Ηλιοθερμία

0

Λέβητες

0

Θέρμανση Δαπέδου

0

Καλοριφέρ – Τοποθέτηση Σωμάτων

0

Υβριδικά Συστήματα Θέρμανσης

Υβριδικό με Τρεις Πηγές Ενέργειας. Γεωθερμία, Λέβητας Πετρελαίου και Ηλιακή υποβοήθηση με ηλιακούς συλλέκτες κενού.

Εξυπηρετεί οικία με θέρμανση δαπέδου, ζεστό νερό χρήσης, θερμανση πισίνας και ψύξη με VRV. Σε περίπτωση βλάβης αναλαμβάνει τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης λέβητας πετρελαίου, αυτόματα. Διαθέτει απομακρυσμένο έλεγχο.

 

Υβριδικό με δύο πηγές ενέργειας. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου και ηλιακή υποβοήθηση με ηλιακά κενού

Buffer με ενσωματωμένο λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου και ηλιακή υποβοήθηση. Εξυπηρετεί θέρμανση δαπέδου, άπειρο ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση πισίνας και Jakuzzi.

Διαθέτει απομακρυσμένο έλεγχο.

Υβριδικό σύστημα με τρεις πηγές ενέργειας. Λέβητας πετρελαίου, αντλία θερμότητας αέρος-νερού και ηλιακή υποβοήθηση με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Διαθέτει απομακρυσμένο έλεγχο και μπορεί να μας παρέχει άπειρο ζεστό νερό χρήσης

Υβριδικό σύστημα με τέσσερις πηγές ενέργειας. Λέβητας πετρελαίου, Τζάκι λέβητας, αντλία θερμότητας αέρος-νερού και ηλιακή υποβοήθηση

0